Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre GN AGENCY S.R.L.numai in scopul declarat al acestui site(pentru confirmarea comenzilor, pt facturare sau in cazul in care dumneavostra optati pe viitor pentru primirea unor news-letter-uri).
GN AGENCY S.R.L poate utiliza datele dumneavostra personale numai in cazul in care autoritatile legale in drept le solicita pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.
Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale.
GN AGENCY S.R.L. se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si GN AGENCY S.R.L.

GN AGENCY S.R.L.  va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice,
GN AGENCY SRL are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: intocmirea facturilor fiscale aferente produselor comandate de D-voastra inspre achizitie si livrarea produselor la adresa de corespondenta mentionata.
Sunteti obligati sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru intocmirea formularelor financiar-contabile legate de achizitia D-voastra.
Refuzul dvs. determina imposibilitatea achizitionarii produselor comandate.
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:
-D-voastra,ca si client al societatii noastre prin intocmirea de factura fiscala pt produsele comandate(datele necesare completarii corecte a formularelor cu regim special);
-in viitor:D-voastra,prin transmiterea de newsletter-uri(in momentul in care acest serviciu va fi activ),doar cu acordul D-voastra prealabil
-societatii alese de D-voastra pentru efectuarea livrarii produselor comandate(doar nume,prenume,nr de telefon,adresa de livrare).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa GN AGENCY SRL.De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.
Observatie:
*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.